Mar - 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
 
<==แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง==>
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทู้นี้
 
 
  สอบถามเรื่องการขอนุญาตใช้น้ำประปาค่ะ

ขออนุญาตใช้น้ำประปา ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ และเสียค่าธรรมเนียมกี่บาท
 โดย ตุ๊กตา ดีรื่น (tookata_1185@gmail.com) [ 10 ก.พ. 2564 21:04:40 , 182.52.182.244 ]


ความคิดเห็น
 
 ความคิดเห็นที่ 2

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

โดย ตุ๊กตา ดีรื่น(tookata_1185@gmail.com) [ 24 ก.พ. 2564 11:25:17 , 223.24.151.60 ]


 ความคิดเห็นที่ 1

การขอใช้น้ำผู้ขอจะต้องทำคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดไว้ยื่นต่อการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

  2.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ 

จำนวน 1 ฉบับ

  3.กรณีบ้านเช่า จะต้องนำหนังสือยินยอมของเจ้าบ้านมายื่นพร้อมคำร้อง

    4.กรณีวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่นจะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมาพร้อมคำร้อง

     เมื่อ อบต.หนองปากโลง ได้สำรวจประมาณการค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นคำร้องชำระเงินได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (กองคลัง) ตามอัตราที่กำหนดไว้ อบต.หนองปากโลง จะดำเนินการให้ต่อเมื่อผู้ขอได้ชำระเงินแล้วตามลำดับก่อนหลังและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่ อบต.แจ้งให้ทราบไว้เรียบร้อยแล้ว

(กรณีขอใช้น้ำถาวร) ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ดังนี้

1.ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ต้องเสียค่าติดตั้ง จำนวนเงิน 350 บาท

2.เงินประกันมาตรน้ำ  4  หุน  จำนวนเงิน 400 บาท

3.เงินประกันมาตรน้ำ 6 หุน จำนวนเงิน 600 บาท

(กรณีขอใช้น้ำชั่วคราว) ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระดังนี้

1.เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปาชั่วคราว 4 หุน  จำนวนเงิน 2,000 บาท

2.เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปาชั่วคราว 6 หุน  จำนวนเงิน 3,000 บาทโดย นางสาวสุภาพร สุขวิจิตร(nongaklong.obt@gmail.com) [ 11 ก.พ. 2564 11:17:47 , 125.27.226.73 ]


หน้า 1 |

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระทู้นี้
 
  ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล์*
กรุณาใช้เมล์ของ hotmail,yahoo,thaimail,gmail เท่านั้น
รูปภาพ
(ขนาดไม่เกิน 50 KB,นามสกุล jpg และ gifเท่านั้น)ความคิดเห็น*