Jan - 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
ข่าวสอบราคา / ประกวดราคา
 
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ร่วมใจพัฒนา 1 หมูที่ 10  [ 17 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7  [ 17 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทฺติกคอนกรีตเลียบคลองขลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5  [ 17 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยกระดับ  [ 17 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาจัดทำถังรองรับขยะมูลฝอย  [ 2 มี.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม  [ 13 ธ.ค. 2553 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-10 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  [ 22 ต.ค. 2553 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  [ 27 ก.ย. 2553 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ยภายในตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  [ 13 ก.ย. 2553 ] ... อ่านต่อ
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |