Feb - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
ข่าวสอบราคา / ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 8 ธ.ค. 2558 ]
ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในตำบลหนองปากโลง ปี 2559  [ 11 พ.ย. 2558 ]
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางจิกหมู่ที่ 2,7  [ 9 ก.ย. 2556 ]
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม  [ 20 มี.ค. 2556 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม  [ 20 มี.ค. 2556 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม  [ 20 มี.ค. 2556 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 7 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม  [ 20 มี.ค. 2556 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.2  [ 20 มี.ค. 2556 ] ... อ่านต่อ
โครงการขุดลอกคลองเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 2,6,7 ต.หนองปากโลง  [ 24 ส.ค. 2555 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ยภายในตำบลหนองปากโลง  [ 24 ส.ค. 2555 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม  [ 26 ธ.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. เริ่มจากโค้งจัดสรร หมู่ที่ 3 - ร้านแป๊ะซาวด์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม  [ 22 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ร่วมใจพัฒนา 1 หมูที่ 10  [ 17 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 7  [ 17 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทฺติกคอนกรีตเลียบคลองขลประทาน 8 ขวา 5 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 5  [ 17 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยกระดับ  [ 17 ส.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาจัดทำถังรองรับขยะมูลฝอย  [ 2 มี.ค. 2554 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา 4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม  [ 13 ธ.ค. 2553 ] ... อ่านต่อ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-10 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  [ 22 ต.ค. 2553 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  [ 27 ก.ย. 2553 ] ... อ่านต่อ
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |