Jul - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
ข่าวสอบราคา / ประกวดราคา
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบ้านนายสาย เท้งสี พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 27 ก.พ. 2561 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางระเบียบ (แขก) เมืองพันธ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 27 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 22 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเผยแพร่ประกาศร่างประกาศโครงการ/เอกสารประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสาย เท้งสี พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ/วิจารณ์  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเผยแพร่ประกาศร่างประกาศโครงการ/เอกสารประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซ่อยบ้านนางระเบียบ (แขก) เมืองพันธ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ/วิจารณ์  [ 21 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 นายสาย เท้งสี พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด  [ 20 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางระเบียบ (แขก) เมืองพันธ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  [ 20 ก.พ. 2561 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 20 ก.พ. 2561 ]
ประกาศกรณีมีผู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 10 ม.ค. 2561 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองปากโลง  [ 3 ม.ค. 2561 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านดอนประดู่  [ 3 ม.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดินไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์1  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาโครงการจัดซื้อที่ดินไม่น้อยกว่า 2 ไร่ - งาน 9 ตารางวา โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 18 ส.ค. 2560 ]
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปานายณรงค์ชัย เบ้าอู๋ หมู่ที่ 9  [ 5 ก.ย. 2559 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโดรงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6  [ 5 ก.ย. 2559 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5  [ 5 ก.ย. 2559 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3  [ 5 ก.ย. 2559 ] ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 8 ธ.ค. 2558 ]
ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในตำบลหนองปากโลง ปี 2559  [ 11 พ.ย. 2558 ]
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางจิกหมู่ที่ 2,7  [ 9 ก.ย. 2556 ]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |