May - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
ข่าวภาษี
 
การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]

กำหนดการชำระภาษีและใบอนุญาตประกอบกิจการในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

ประจำปี 2562

...อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหดระยะเวลาการยื่นแบบขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ
ประกาศกิจกรรมเชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 10 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีและขออนุญาตประกอบกิจการในเขต อบต.หนองปากโลง [ 10 ม.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ
การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2560 [ 30 ม.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ
โครงการบริการสำรวจที่ดินและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.๕) นอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 12 พ.ย. 2556 ]

...อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษีปี ๒๕๕๗ [ 12 พ.ย. 2556 ]

...อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี ปี ๒๕๕๖ [ 22 ม.ค. 2556 ]

...อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชำระภาษี ปี 2555 [ 27 ม.ค. 2555 ]

...อ่านต่อ

กิจกรรมเชิญชวนชำระภาษี [ 20 มิ.ย. 2554 ]

...อ่านต่อ
1 |