May - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
ข่าวพัสดุ
 
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ  [ 7 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [  [ 7 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศแผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 6 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศแผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ INVERTER) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 5 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 5 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศแผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 5 มี.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบ่อประปาบาดาลบริเวณหอถังประปาหมู่ที่ 7 บ้านนายกำพล ชูธรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 28 ก.พ. 2562 ]
>> ประกาศแผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบ่อประปาบาดาลบริเวณหอถังประปาหมู่ที่ 7 บ้านนายกำพล ชูธรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 28 ก.พ. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (ตามแบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2562  [ 5 ก.พ. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำบลหนองปากโลง  [ 25 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำบลหนองปากโลง  [ 25 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 7480 นฐ ครุภัณฑ์หมายเลข 003-48-00001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจุดรวบรวมขยะพร้อมติดโครงไม้ (มีขา) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาจง  [ 24 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญงานานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ครุภัณฑ์หมายเลข 442-53-0012  [ 24 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจุดรวบรวมขยะพร้อมติดโครงไม้ (มีขา) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาจง  [ 24 ม.ค. 2562 ]
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 7480 นฐ ครุภัณฑ์หมายเลข 003-48-00001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 ม.ค. 2562 ]
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |