Jul - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
ข่าวพัสดุ
 
>> ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.63 - มิ.ย. 63)  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563  [ 3 ก.ค. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) หมู่ที่ 3 บ้านนางสุรีรอง ศิริพิศ จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) หมู่ที่ 3 บ้านนางสุรีรอง ศิริพิศ จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาลบริเวณหอถังประปาบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านนายจันทร์ พันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
>> ระกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปากโลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อประปาบาดาลบริเวณหอถังประปาบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านนายจันทร์ พันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 24 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 19 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท ยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพรประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดูดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดูดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 16 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร ตามแบบ ขสร.1 ประจำเดือนมกราคม 2563  [ 16 มิ.ย. 2563 ]  
>> ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563  [ 15 มิ.ย. 2563 ]  
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |