Feb - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
รายงานผลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นบาสโลบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในเรื่องการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ (ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนา คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการหิ้วปิ่นโต สร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง   [ 30 ม.ค. 2563 ]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |