Apr - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
ประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร กลับเข้าตำบลหนองปากโลง โปรดรายงานต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำของท่าน   [ 24 มี.ค. 2563 ]
 
รายงานผลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นบาสโลบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในเรื่องการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ (ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนา คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
โครงการหิ้วปิ่นโต สร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [ 4 ก.พ. 2563 ]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |