Mar - 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
  • รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
  • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของ อบต.หนองปากโลง (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
  • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของ อบต.หนองปากโลง (มกราคม - มีนาคม 2564)
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง   - 9 เม.ย. 2564

..
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
รายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง   - 9 เม.ย. 2564

..
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของ อบต.หนองปากโลง (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)   - 9 เม.ย. 2564

..
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
อ่านข่าวทั้งหมด....
 
 
 
ระกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณสามแยกคอกวัว หมู่ที่ 1 ถึงคลองดินชลประทาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 เม.ย. 2564   อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณสามแยกคอกวัว หมู่ที่ 1 ถึงคลองดินชลประทาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31 มี.ค. 2564   อ่านต่อ
ภาพประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เริ่มจากบริเวณสามแยกคอกวัว หมู่ที่ 1 ถึงคลองดินชลประทาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30 มี.ค. 2564   อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26 มี.ค. 2564   อ่านต่อ
 
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านนางสะอาด ขวัญสด พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2564   อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขจว 106 นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-51-0005 โดยวิธีตกลงราคา   8 เม.ย. 2564   อ่านต่อ
ระกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขจว 106 นฐ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-51-0005 โดยวิธีตกลงราคา   8 เม.ย. 2564   อ่านต่อ
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมน้ำดื่ม เพื่อโครงการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 เม.ย. 2564   อ่านต่อ
 
Music FLAC Scene Releases  โดย  JefferyMed 7 เม.ย. 2564 17:03:58 / 7
! 19.90  โดย  Fixpricesoomeenvind 1 เม.ย. 2564 08:43:52 / 7
ไฟฟ้าดับ ซอยทุ่งหัวพรหม 2  โดย  ป้าดา 31 มี.ค. 2564 18:49:54 / 29
รบกวนตรวจสอบหอกระจายข่าว บริเวณแทงค์น้ำบ้านนายเยี่ยม ม.2 ค่ะ ไม่ค่อยดัง  โดย  อื้ด 19 มี.ค. 2564 08:29:36 / 42
อยากรู้ว่าขยะหมู่ที่2จัดเก็บทุกวันที่เท่าไหร่ค่ะ โดย  วิลาศ. ลบแย้ม 3 มี.ค. 2564 11:35:51 / 20