Apr - 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
   รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของ อบต.หนองปากโลง
** กรอก ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อีเมล ที่สามารถรติดต่อกลับได้ และเรื่องร้องทุกข์
 
หัวข้อเรื่อง*
เลขประจำตัวประชาชน*: - - - - *
ชื่อ-นามสกุล*
ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
กรุณาระบุที่ e-mail ที่ถูกต้องเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องกลับไปที่ e-mail ดังกล่าวในกรณีที่ต้องการติดต่อกลับ
รูปภาพ
(ขนาดไม่เกิน 50 KB,นามสกุล jpg และ gifเท่านั้น)
รายละเอียด*
ขึ้นบรรทัดใหม่ กด shiftและenter
กรอกตัวเลขในภาพ*