Sep - 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สภาพทั่วไป/ลักษณะภูมิประเทศ
การเมือง / การปกครอง
จำนวนหมู่บ้าน / ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ / สังคม
ด้านเกษตรกรรม
สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การบริการพื้นที่ / ทรัพยากรธรรมชาติ
 
  ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบล ก่อตั้งเมื่อปี 2539 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน